logo Stichting GreenICT

Stichting GreenICT is een onafhankelijke organisatie werkzaam op het snijvlak van ICT en duurzaamheid. GreenICT heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in de informatie- en communicatietechnologie. De stichting zet zich hiervoor in via het faciliteren, zoals het initiëren en begeleiden, van wetenschappelijk onderzoek, diverse vormen van communicatie zoals publicaties, congressen, lezingen en workshops, en het bevorderen van samenwerking tussen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven.