logo Stichting IIP Duurzame ICT  

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in en door informatie- en communicatietechnologie. Ze tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren, zoals het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, diverse vormen van communicatie/voorlichting zoals congressen, lezingen en workshops en het bevorderen van samenwerking tussen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven.