logo Portal Duurzame ICT en Energie of Energy logo Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT Portal Duurzame ICT & Energie Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT - Contactinformatie

Stichting IIP Duurzame ICT

logo Stichting IIP DuurzameICT - Platform voor Duurzame ICT

Stichting IIP Duurzame ICT heeft als doel het bevorderen van duurzaamheid in & door ICT »

Nederland ICT

Nederland ICT

Nederland ICT is de brancheorganisatie voor de commerciële ICTaanbieders »

CIO Platform

logo CIO Platfom Nederland

CIO Platfom Nederland. »

Ministerie van Economische Zaken RVO.nl (Agentschap NL)

logo Ministerie van Economische Zaken RVO.nl (Agentschap NL)


De activiteiten van deze portaalsite worden op verzoek en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en RVO.nl (voorheen: Agentschap NL) uitgevoerd door Stichting IIP Duurzame ICT. »

Pilot- en testprojecten

Loading...

 

 • Pilotproject A

 • Pilotproject B

 • Pilotproject C

 • Pilotproject D

 
more  »

contactgegevens

Stichting IIP Duurzame ICT
Aldenhof 6711
6537 DB Nijmegen
Telefoon 024 - 3446200
Fax        024 - 3446216
Overige contactinformatie is beschikbaar via:
contactinformatie
 
   
 
Nieuws - aanmelden nieuwsitems kan via het invulformulier agendaitems en nieuwsitems.

De komende twee jaar investeert de Europese Commissie 16 miljard euro in onderzoek en innovatie

In de komende twee jaar zal de Europese Commissie het concurrentievermogen stimuleren door bijna 16 miljard euro te investeren in onderzoek en innovatie in het kader van Horizon 2020, het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. lees meer

  De komende twee jaar investeert de Europese Commissie 16 miljard euro in onderzoek en innovatie
 
In de komende twee jaar zal de Europese Commissie bijna 16 miljard euro investeren in onderzoek en innovatie in het kader van Horizon 2020, het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Daartoe is deze week een nieuw werkprogramma voor 2016-17 aangenomen.
 
Achtergrond  
Het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, is op 1 januari 2014 van start gegaan. Gedurende zeven jaar zal 77 miljard euro worden geïnvesteerd in onderzoeks- en innovatieprojecten om het economische concurrentievermogen van Europa te ondersteunen en de grenzen van onze kennis te verleggen. Het onderzoeksbudget van de EU wordt vooral ingezet ter verbetering van het dagelijkse leven op terreinen als gezondheid, milieu, vervoer, levensmiddelen en energie. Ook onderzoekspartnerschappen met de farmaceutische, luchtvaart-, automobiel- en elektronica-industrie zijn een stimulans voor investeringen door de private sector ter ondersteuning van toekomstige groei en het creëren van banen voor hooggekwalificeerde arbeidskrachten.
 
Nadere informatie is beschikbaar via onderstaande link en de Horizon 2020 deelnemersportalwebsite.
sluiten

Voor meer informatie, bezoek http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_nl.htm »

Regelingen energie-innovatie bijna gesloten
Topsector Energie

De komende maanden sluiten verschillende subsidieregelingen voor de Topsector Energie. De eerste gaan dicht op 15 september, de laatste op 15 december. Er is nog subsidie beschikbaar voor onder meer de DEI en Hernieuwbare energieprojecten. Alle regelingen sluiten op de aangegeven dag om 17.00 uur. lees meer

  Topsector Energie - Regelingen energie-innovatie bijna gesloten.
 
iDEEGO: t/m 15 september 2015
De in 2015 geïntroduceerde regeling innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving (iDEEGO) is een combinatie van vijf programmalijnen: zonnestroomtechnologie (PV), compacte conversie en opslag van thermische energie, multifunctionele bouwdelen, energieregelsystemen en -diensten, en flexibele energie-infrastructuur. Het beschikbare subsidiebudget is ruim 15 miljoen euro.
 
BBE Innovatie: t/m 15 september 2015
De beschikbare 2,7 miljoen euro vanuit de Biobased Economy Innovatieregeling ondersteunt onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op de conversie van biomassa naar te vermarkten eindproducten. De programmalijnen zijn chemisch katalytische- en biotechnologische conversietechnologie.
 
Systeemintegratiestudies: t/m 6 oktober 2015
De haalbaarheidsregeling Systeemintegratiestudies biedt consortia de mogelijkheid om hun idee, concept, product of dienst dat kan leiden tot flexibiliteit in het energiesysteem gezamenlijk te verkennen. Nog voordat men een groter onderzoeks- of investeringsproject opzet. Het beschikbare budget is 0,75 miljoen euro.
 
Early adopter: t/m 6 oktober 2015
Er is totaal een half miljoen euro vrijgemaakt voor MKB-ondernemers die optreden als leveranciers van energiebesparende technologieën. Of als zij dit in een consortium met een onderzoeksorganisatie doen, waarbij de MKB’er de technologie wil vermarkten en valideert bij potentiële eindgebruikers in de industrie.
 
Upstream Gas: t/m 20 oktober 2015
De Upstream Gas-regeling ondersteunt met een totaalbudget van bijna 1 miljoen euro de ontwikkeling en implementatie van innovatieve exploratie en productietechnologieën op het gebied van (on)conventioneel aardgas. Hiermee draagt de subsidie bij aan de Nederlandse ambitie om tot 2030 jaarlijks 30 miljard kubieke meter aardgas te produceren uit kleine velden.
 
Systeemintegratie: t/m 20 oktober 2015
De Systeemintegratieregeling richt zich op onderzoek en ontwikkeling naar flexibiliteit in het energiesysteem. Dit zijn bijvoorbeeld projecten die kijken naar vraagsturing via Power2X, waarbij elektriciteit wordt omgezet in een chemische grondstof, gas- of vloeistofvormige energiedrager, warmte, stoom en/of koude. Of die zich bezighouden met energieopslag. Hiervoor is 2,25 miljoen euro gereserveerd.
 
DEI: t/m 27 oktober 2015
De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) heeft een subsidiebudget van 20 miljoen euro en komt voort uit het Energieakkoord. Doel is om een ‘etalage’ van energie-innovaties te creëren, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met hun producten, processen of diensten. De regeling is bedoeld voor investeringsprojecten die het stadium van een prototype voorbij zijn en voor het eerst in de markt worden toegepast, nét voor (grootschalige) marktintroductie.
 
Hernieuwbare energie: t/m 15 december 2015
De regeling Hernieuwbare energie is nieuw sinds dit jaar. Deze richt zich op projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van 16 procent hernieuwbare energie in 2023. De regeling met een budget van 50 miljoen euro werkt op volgorde van indiening. Er is nog voldoende budget beschikbaar voor nieuwe subsidieaanvragen.

Nadere informatie is beschikbaar via de website van RVO.nl
sluiten

Voor meer informatie, bezoek http://www.rvo.nl/topsector-energie »

RVO.nl-onderzoek: koeling serverruimtes kan veel energiezuiniger.

Kleine tot middelgrote bedrijven kunnen wel 40 tot 50 procent energie besparen op de koeling van hun serverruimte. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). lees meer

  Kleine tot middelgrote bedrijven kunnen wel 40 tot 50 procent energie besparen op de koeling van hun serverruimte. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 
In het onderzoeksrapport (beschikbaar als pdf-bestand) zijn een aantal "beste" koeltechnieken beschreven, die bovendien zijn doorgerekend op hun energetische prestaties. Het zijn deze berekeningen geweest die de onderzoekers deed concluderen dat bedrijven minimaal 40 tot 50 procent en maximaal 85 procent op het energiegebruik van de koeling kunnen besparen.
 
Het is dan wel zaak dat bedrijven voor hun serverruimte de juiste koeltechniek implementeren. De beste koeltechniek is voor iedere serverruimte anders en onder andere afhankelijk van de grootte van de serverruimte.
 
In het onderzoeksrapport staat wat volgens de onderzoekers de best beschikbare koeltechnieken zijn per type serverruimte. En wat per koeltechniek de gemiddelde investeringskosten zijn. Ook de terugverdientijd van investeringen is vermeld. Voor alle typen serverruimte heeft de zogeheten "vrije koeling" overigens een gemiddelde terugverdientijd: 3 tot 6 jaar.
 
sluiten

Nadere informatie is beschikbaar via http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Elektrotechniek/Elektrotechniek-Nieuwsoverzicht/Koeling-serverruimtes-kan-veel-energiezuiniger.htm »

KIC InnoEnergy Call for Innovation Proposals sustainable energy product or service

Als je op dit moment een duurzame energie product of dienst ontwikkelt en je op zoek bent naar (financiële) ondersteuning, dan biedt het KIC InnoEnergy’s innovation projecten programma diverse mogelijkheden.

Nadere informatie over dit KIC InnoEnergy programma is beschikbaar via http://cip.kic-innoenergy.com/ »

Eerste iDEEGO tender 2015: nieuwe subsidies en samenwerking Topsector Energie TKI’s EnerGO, Solar Energy en Switch2SmartGrids

Op 16 februari 2015 zijn de nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd die dit voorjaar opengesteld worden. Eén van de regelingen heet iDEEGO, naar de nieuwe samenwerking binnen de Topsector Energie van de TKI’s EnerGO, Solar Energy en Switch2SmartGrids. lees meer

  Op 16 februari 2015 zijn de nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd die dit voorjaar opengesteld worden. Eén van de regelingen heet iDEEGO, naar de nieuwe samenwerking binnen de Topsector Energie van de TKI’s EnerGO, Solar Energy en Switch2SmartGrids.
 
De ontwikkelingen rondom energiebesparing, duurzame opwekking en slim energiemanagement binnen de gebouwde omgeving gaan snel. Het Nationaal Energieakkoord heeft de aandacht en de belangstelling voor de thema’s versterkt. En vraagt om versnelling van het innovatieproces in de sector.
 
De werkgebieden van de TKI’s EnerGO, Solar Energy en Switch2SmartGrids liggen sterk in elkaars verlengde. Daarom zijn de programma’s van deze drie TKI’s nu geïntegreerd tot ëën gezamenlijk programma met vijf programmalijnen. Dit integrale programma is nu gepubliceerd als het iDEEGO programma: met de "i" voor innovatie, integratie, informatie en intelligentie voor Duurzame Energie en Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving.
 
Het iDEEGO programma biedt kansen voor innovatieprojecten waarin nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld voor de opwekking van duurzame energie (zonnestroom, warmte en koude), voor energiebesparing en het efficiënt gebruiken van energie, en het intelligent integreren hiervan in multifunctionele bouwdelen. Alsmede producten en diensten voor een stabiele, flexibele en intelligente energievoorziening. Dit alles binnen een gebouwde omgeving waarin installatie, gebouw en gebiedsniveau steeds meer een geïntegreerde aanpak vereisen.
 
Met een verwacht jaarlijks budget van € 40-50 mln (inclusief private bijdragen) voor innovatieprojecten, verdeeld over fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en praktijkproeven, wordt van het iDEEGO programma een forse impact verwacht op de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoewel iDEEGO nadrukkelijk wil bijdragen aan de versnelling van de energietransitie in Nederland, is het toepassingsgebied daartoe niet beperkt. Mogelijkheden voor export en internationale samenwerking worden dan ook sterk gestimuleerd, onder meer met het oog op additionele economische toegevoegde waarde.
 
Nadere informatie over deze subsidieregelingen is beschikbaar via de iDEEGO pagina van RVO.nl. Voor informatie over de inhoud van het innovatieprogramma en voor vragen over de inhoud van uw projectidee, uw consortiumsamenstelling én voor deelname in een TKI kunt u terecht bij een van de TKI’s via www.tki-energo.nl, www.tkisolarenergy.nl en www.tki-switch2smartgrids.nl.
 
sluiten

Nadere informatie over deze regelingen is beschikbaar via de http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ideego-tse »

Nationale Call NWO-programma Systeemintegratie (deadline 7 april 2015)

Het NWO-programma Systeemintegratie, dat aansluit op het RVO/TKI-programma Systeemintegratie, is interessant voor kennisinstellingen, bedrijven en publieke partijen die actief zijn op het gebied van duurzame energie. Het doel van het programma is om de verschillende energiesystemen met elkaar te verbinden en synergie te creëren. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 7 april 2015. lees meer

  Het NWO-programma Systeemintegratie, dat aansluit op het RVO/TKI-programma Systeemintegratie, is interessant voor kennisinstellingen, bedrijven en publieke partijen (zoals gemeenten, energiecoöperaties) die actief zijn op het gebied van duurzame energie. Het doel van het programma is om de verschillende energiesystemen (warmte/koude, gas, elektriciteit) met elkaar te verbinden en synergie te creëren. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 7 april 2015.
 
Het programma is verdeeld in 2 compartimenten: één voor onderzoek in de bètawetenschappen, en één voor multidisciplinair onderzoek tussen bètawetenschappen enerzijds en maatschappij- en gedragswetenschappen anderzijds.
 
Men kan financiering aanvragen voor het aanstellen van één of twee onderzoekers bij universiteiten.
 
Aanvullende informatie is beschikbaar via de linken http://www.nwo.nl/systeemintegratie en
http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2015/ew/call-nwo-programma-systeemintegratie-geopend.html.
 
sluiten

Voor meer informatie, bezoek
http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/ew/aankondiging-call-era-net-plus-smart-grids.html »

Aankondiging call ERA-Net Plus Smart Grids

NWO Exacte Wetenschappen en het TKI Switch2SmartGrids werken mee aan een call for proposals van het ERA-Net Plus Smart Grids. In deze call kunnen onderzoekers van kennisinstellingen (universiteiten, TO2-instellingen en HBO’s) samen met kennisinstellingen uit minstens één ander deelnemend land/regio projecten indienen op het gebied van Smart Grids. De opening van de call is op 30 januari 2015. lees meer

  NWO Exacte Wetenschappen en het TKI Switch2SmartGrids zijn betrokken bij de oprichting van het ERA-Net Plus Smart Grids en werken mee aan een call for proposals. In deze call kunnen onderzoekers van kennisinstellingen (universiteiten, TO2-instellingen en HBO’s) samen met kennisinstellingen uit minstens één ander deelnemend land/regio projecten indienen op het gebied van Smart Grids. De opening van de call is op 30 januari 2015. Het honoreringsbesluit wordt in december 2015 genomen.
 
Dit programma is interessant voor universiteiten, kennisinstellingen, HBO’s, TO2-instellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van Smart Grids. In de call zijn aanknopingspunten voor projecten in de disciplines wiskunde, informatica, elektrotechniek en disciplines in de maatschappij- en gedragswetenschappen.
 
Aanvullende informatie over onder meer de Nederlandse en internationale voorwaarden is beschikbaar via de website van NWO Exacte Wetenschappen. sluiten

Voor meer informatie, bezoek
http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/ew/aankondiging-call-era-net-plus-smart-grids.html »

SER Energieakkoord: actueel overzicht van alle regelingen, subsidies en fondsen ten behoeve van CleanTech sector

Partijen in het Energieakkoord maakten onlangs een actueel overzicht van alle regelingen, subsidies en fondsen ten behoeve van CleanTech. In het overzicht zijn alle regelingen, subsidies en fondsen die bij de stakeholders van het Energieakkoord bekend zijn overzichtelijk weergegeven. lees meer

  Partijen in het Energieakkoord maakten onlangs een actueel overzicht (19 juli 2014) van alle regelingen, subsidies en fondsen ten behoeve van CleanTech. Een van de gemaakte afspraken in het akkoord is het verbeteren van transparantie en coördinatie tussen de beschikbare middelen. Deze verbetering is nodig voor financiering van innovatie en versnelling van commercialisatie binnen de CleanTech.

In het overzicht zijn alle regelingen, subsidies en fondsen die bij de stakeholders van het Energieakkoord bekend zijn overzichtelijk weergegeven. Het overzicht laat zien welke regelingen subsidies en fondsen er zijn op nationaal, regionaal en Europees niveau. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende technieken en innovatiefases. Door middel van filters kan een selectie worden gemaakt van regelingen die van toepassing zijn op specifieke situaties.

Het overzicht en aanvullende informatie zijn beschikbaar via de website van de Sociaal-Economische Raad (SER). sluiten

Voor meer informatie, bezoek http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/subsidies-fondsen-cleantech.aspx »

Topsector Energie - subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is gepubliceerd

De subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) van de Topsector Energie is gepubliceerd. Vanaf 1 juli 2014 kan men voorstellen indienen voor deze subsidieregeling (DEI). lees meer

  De subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) van de Topsector Energie is gepubliceerd in de Staatscourant van woensdag 18 juni 2014. Vanaf 1 juli 2014 kunnen voorstellen worden ingediend voor deze subsidieregeling (DEI) en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie.

De regeling Demonstratie energie-innovatie is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken. sluiten

Voor meer informatie, bezoek http://topsectorenergie.nl/ »

Topsector Energie - Subsidieregeling MIT voor MKB: wees er snel bij!

Ook dit voorjaar is er weer een speciale subsidieregeling voor het MKB binnen de topsector Energie. De subsidie voor haalbaarheidsstudies wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. Aangeraden wordt uw voorstel in te dienen zodra de regeling open gaat: 15 april 2014. Deze regeling staat formeel open tot 12 mei 2014. lees meer

  Ook dit voorjaar is er weer een speciale subsidieregeling voor het MKB binnen de topsector Energie. De subsidie voor haalbaarheidsstudies wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. Aangeraden wordt uw voorstel in te dienen zodra de regeling open gaat: 15 april 2014. Deze regeling staat formeel open tot 12 mei 2014.

Subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten staat open van 3 juni tot 22 september 2014. Let op: u dient een keuze te maken, zowel een haalbaarheidsstudie doen als een R&D samenwerkingsproject in de MIT-regeling kan niet, om zoveel mogelijk ondernemers een kans te bieden. sluiten

Voor meer informatie, bezoek http://www.tki-energo.nl/mit/30/mit »

Tenure trackers gezocht voor "Computational sciences for energy research" initiatief

Op 27 februari 2014 is de eerste call geopend voor tenure track posities binnen het publiek-private initiatief "Computational sciences for energy research" (CSER) van Shell, NWO en FOM. Deze call maakt deel uit van een gemeenschappelijk programma met als doel een duurzame investering in de computational sciences in Nederland op het gebied van Chemie (NWO-CW), Aard- en Levenswetenschappen (NWO-ALW), Exacte Wetenschappen (NWO-EW), Natuurkunde (FOM) en Technische Wetenschappen (STW) waarvoor een budget van M€ 6,7 beschikbaar is. lees meer

  Deze huidige call heeft een budget van 2,8 miljoen euro voor maximaal vier tenure track projecten op het gebied van computational sciences en is gericht op energie-gerelateerde thema's binnen de topsectoren Energie en Chemie. De call is open voor alle gebieden, zoals computational chemistry en materials science, multiphysics en big data computational geosciences.

Meer informatie over deze call met een beschrijving van het programma, een handleiding en verdere relevante informatie is beschikbaar via onderstaande link. sluiten

Voor meer informatie, bezoek http://www.fom.nl/live/nieuws/archief_persberichten/persberichten2014/artikel.pag?objectnumber=248887 »

Horizon 2020 - Het Europese Commissie programma voor onderzoek en innovatie

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 start op 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7).

Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer 80 miljard euro voor de periode 2014-2020. lees meer

  Concurrentiepositie versterken en maatschappelijke vraagstukken oplossen
Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Wie kan deelnemen aan Horizon 2020?
 • - Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband
 • - Individuele onderzoekers
Waarom deelnemen aan Horizon 2020?
Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid tot:
 • - Financiering van een innovatief project
 • - Het aantrekken of behouden van onderzoekers
 • - Het versterken van hun internationale netwerk
 • - Het opdoen van nieuwe kennis en expertise

Voor meer informatie, bezoek http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020/ »

Website Topsectoren volledig vernieuwd

Recent is de Topsectoren website volledig vernieuwd. lees meer

  Meer informatie over het algemene topsectorenbeleid is beschikbaar via de link "Over het Topsectorenbeleid". Voor meer informatie over Stichting ICT Innovatie Platform (IIP) Duurzame ICT en topsectorenbeleid, bezoek http://www.iipduurzameict.nl/topsectoren. sluiten

Bezoek de website via www.topsectoren.nl »

Ondertekening R&D Memorandum van Overeenstemming University of Texas - Texas, EnergyVille - Vlaanderen en SIEnergyLab - Nederland - 8 juli 2013 in Houston, Texas

Onder toezicht van minister-president Mark Rutte (NL) en minister-president Kris Peeters (Vlaanderen), vond op 8 juli 2013 de ondertekening van het Memorandum van Overeenstemming (MoU) tussen de Universiteit van Texas - Texas, EnergyVille - Vlaanderen en SIEnergyLab - Nederland plaats in Houston, Texas. lees meer

  Dit memorandum van overeenstemming (MoU) is tot stand gekomen tussen de Universiteit van Texas, gevestigd te Austin, Texas, vertegenwoordigd door dr. T. F. Edgar, Interim Directeur, Energyville, gevestigd te Genk, Vlaanderen, België, vertegenwoordigd door prof. dr. ir. R. Belmans, Algemeen Directeur EnergyVille en SIEnergyLab gevestigd te Nijmegen, Nederland, vertegenwoordigd door prof. dr. ir. A. C. P. M. Backx, Decaan Faculteit Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven. sluiten

Meer informatie en foto's van deze bijeenkomst zijn beschikbaar via www.sienergylab.nl »

Ondertekening SIEnergyLab Memorandum van Overeenstemming - juli 2013

In de eerste week van Juli 2013 vond de ondertekening van de SIEnergyLab MoU plaats. De betrokken partijen zijn Radboud Universiteit Nijmegen, Stichting GreenICT, Stichting IIP Duurzame ICT, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Alliander en Universiteit Twente. lees meer

  Het SIEnergyLab Memorandum van Overeenstemming is ondertekend door prof. dr. T. M. Heskes, Directeur Institute for Computing and Information Sciences - Radboud Universiteit Nijmegen, mr. R. L. Croes, Secretaris - Stichting GreenICT, prof. ir. A. M. J. Koonen, Voorzitter - Stichting IIP Duurzame ICT, prof. dr. ir. R. H. J. Fastenau, Decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica - Technische Universiteit Delft, prof. dr. ir. A. C. P. M. Backx, Decaan Faculteit Electrical Engineering - Technische Universiteit Eindhoven, Bram Reinders Msc, Manager Alliantie Management - Alliander N.V. en prof. dr. ir. A. J. Mouthaan, Decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica - Universiteit Twente. sluiten

Meer informatie is beschikbaar via www.sienergylab.nl »

Lancering Portal Duurzame ICT & Energie op 19 juni 2013 bij An Innovative Truth V Beatrixtheater Utrecht

Portal Duurzame ICT &en Energie initiatief Mark Frequin DGET Ministerie van Economische Zaken

Tijdens de jubileumeditie van An Innovative Truth V - Congres over Duurzame ICT & Energie, werd de portal Duurzame ICT & Energie www.ictgaatvoorgroen.nl feestelijk gelanceerd in aanwezigheid van vertegenwoordigers op hoog niveau van de vier betrokken stakeholdersgroepen: wetenschap, overheid, ICT-leveranciers van business en ICT-toepassing bedrijfsleven (de energiesector). lees meer

 
De officiële lancering van de Portalwebsite Duurzame ICT & Energie - ICT gaat voor groen.nl vond plaats op 19 Juni 2013 tijdens An Innovative Truth V.

Deze portal over Duurzame ICT & Energie vloeit rechtstreeks voort uit het initiatief van Mark Frequin, voormalig directeur-generaal Energie en Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, zoals hij op 22 juni 2009 in de rol van dagvoorzitter plenair voorstelde tijdens de eerste editie van An Innovative Truth.
 
Ab van der Touw - Voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V., Mark van Stiphout - Kabinetslid Eurocommissaris Günther Oettinger van Energie - Europese Commissie, Marcel Krom - CIO en Directeur International PostNL, Roel Croes - Secretaris IIP Duurzame ICT en Pier Nabuurs - Boegbeeld Topsector Energie drukte hiervoor, op het podium van het Beatrix Theater te Utrecht, gezamenlijk op de "rode knop". sluiten

Meer informatie is beschikbaar via www.aninnovativetruth.nl en www.ictgaatvoorgroen.nl.